BEKYMRINGSMELDING

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. 

DLE kan ta imot bekymringsmeldinger som dreier seg om potensielt farlige eller ulovlige el-anlegg, ulovlig arbeid på el-anlegg samt farlige el-produkter.

DLE driver også informasjonsvirksomhet og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr.

DLE tilbyr undervisning på mellom- og ungdomstrinnet i skolene, og informasjon om elsikkerhet til blant annet elektrobransjen, næringsvirksomheter og på forespørsel fra publikum/kunder.

Det lokale eltilsyn (DLE) utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter i hele nettselskapets forsyningsområde.