Om Elsikkerhetsforbundet

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. 

Elsikkerhetsforbundet er en nøytral organisasjon som har påtatt seg et samfunnsansvar med å bistå med tryggere elektriske anlegg i landet. Basert på forsiktige føringer kan det se ut til at det er ulovlige elektriske arbeider for ca. 10 milliarder kroner årlig i Norge, dersom man bare legger det uprofesjonelle markedet til grunn. Mange som kjøper boliger blir arvtagere av disse ofte farlige installasjoner med den konsekvens av at man kjøper et objekt forbundet med fare / risiko for seg og sin familie.

Våre medlemmer er Nemko godkjente eltakstmenn. Også en del nye elektriske anlegg kan være beheftet med feil, og våre medlemmer har og kvalitetssikring av nye elektriske anlegg på «menyen», i tillegg til at våre medlemmer også kan bistå i eierskiftesaker. Enkelte av medlemmene har gjennomført omfattende brannetterforskningsutdanning, basert på elektrobranner.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en uavhengig befaring av din bolig.

7 + 11 =