STATISTIKK

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. 

personer fysisk skadet i bygningsbrann (2017)

brannutrykninger til boliger i Norge (2018)

utrykninger var brann eller branntilløp på komfyren

Brann- og redningsvesenet rykket ut til 8 756 branner i 2017

 • Brann i bygning 35% 35%
 • Skogbranner 12% 12%
 • Skorstein 13% 13%
 • Kjøretøy 13% 13%
 • Søppelkasser 9% 9%
 • Andre branner 18% 18%

Brann- og redningsvesenet rykket ut til 8 756 branner i 2017

 • Brann i bygning 35% 35%
 • Skogbranner 12% 12%
 • Skorstein 13% 13%
 • Kjøretøy 13% 13%
 • Søppelkasser 9% 9%
 • Andre branner 18% 18%